Latest Post

Crack Lumion 8 Full link Torrent

 Tôi biết đây là một tội lỗi khi Sharre Crack. Nhưng điều đó đã xãi ra. Lumion 8 với nhiều tính năng mới đặc biệt như Soft  Shadow, Highlight Sky, thư viện cây cối khủng, vật liệu, xe mới .Sau gần 1 tháng đươc công bố với các bản cài yêu cầu online kích hoạt dùng thử ,
Dù sao thì dữ liệu của Lumion luôn phải download xuống máy người dùng. Một nhóm Hacker Trung quốc đã viết đc code active cho Lumion 8. Đối với TQ đây chỉ là vấn đề thời gian.

Tôi đang làm việc tại một công ty nước ngoài, công ty tôi đã có License Pro cho lumion 8. Nhưng đối với anh em Việt . một khoảng tiền 3000 Ero. là không hề nhỏ. Nếu ai thấy kinh tế dư dã có thể mua. với 2 luồng tranh luận trái chiều về việc vi phạm bản quyền. Bạn có thể lựa chọn xài hoặc ko ? ok ?

Thôi hãy nhìn lại con PC bạn đang chạy Window lậu hay đếm xem bạn có bao nhiều phần mêm crack trong PC rồi hãy phát biểu !

Link Torrent : gần 10GB kèm Code Hello Kitty đễ Active - Đã test thành công !

Download Link : https://mega.nz/#!DxsRmATS!49U1BCSgSdltFUfw4RrjGD1mQERGjcvG_Dqip4Iijb4
Tải Utorrent để download .


V-Ray 3.6 cho SketchUp được thiết kế lại từ đầu khác hoàn toàn so với các phiên bản 2.0 như trước.. 

Nó hoàn hảo cho các kiến ​​trúc sư và các nhà thiết kế muốn tập trung vào sự sáng tạo mà không phải lo lắng về các chi tiết kỹ thuật. Tức là càng ngày hệ thống giao diện và thông số được tinh giảm về tối ưu nhất cho người dùng. 

Giao diện người dùng mới  sạch sẽ và đơn giản, với cài đặt nhanh chóng và điều khiển hợp lý. Cấu trúc Render mới được xây dựng để tận dụng tối đa các phần cứng CPU và GPU
Với một bộ công cụ sáng tạo, V-Ray có thể hiển thị mọi thứ từ các mô hình thiết kế nhanh đến những cảnh 3D chi tiết nhất. 

Link Download bản Trail : https://www.fshare.vn/file/OAZYID1SOP8R

Vray 3.6 Sketchup có gì mới ?New UI :  Giao diện thân thiện với người thiết kế để làm việc nhanh hơn. 
Material library  - Trên 200 vật liệu kéo và thả cho dự án tiếp theo của bạn. 
V-Ray Swarm- Mạng Render thật đơn giản, có thể mở rộng. 
Virtual Reality - Thực tế ảo - Thực tế ảo nội dung tương thích với VR . 
V-Ray Clipper - Hỗ trợ Render mặt cắt. 
Aerial perspective - Môi trường thực với độ sâu không khí và sương mù. 
Denoiser - Tự động giảm noise mà có thể  thời gian render nhanh lên đến 50%. 
Grass & fur - Có thể làm cỏ, vải và thảm siêu thực với V-Ray Fur.
VIEWPORT RENDERING

With new Viewport rendering, you can easily select and render multiple regions at once, and quickly blend between your V-Ray render and SketchUp model using +/- hotkeys to control opacity.

Với chế độ Rendering Viewport mới, bạn có thể dễ dàng chọn và hiển thị nhiều vùng cùng một lúc và nhanh chóng pha trộn giữa biểu đồ V-Ray của bạn và mô hình SketchUp bằng phím nóng +/- để kiểm soát độ mờ đục.POWERFUL GPU RENDERING
Faster, more powerful GPU rendering with added support for aerial perspective, displacement, subsurface scattering, matte/shadows, and more.
Nhanh hơn, mạnh hơn GPU rendering với hỗ trợ thêm cho các quan điểm trên không, thuyên, tán xạ dưới mặt đất, matte / bóng tối, và nhiều hơn nữa.


HYBRID GPU+CPU RENDERING

V-Ray GPU running on NVIDIA CUDA can take full advantage of all available hardware, including CPUs and GPUs.

V-Ray GPU chạy trên NVIDIA CUDA có thể tận dụng tất cả các phần cứng có sẵn, bao gồm cả CPU và GPU.ADAPTIVE LIGHTS

For scenes with lots of lights, the new Adaptive Lights mode can help you cut render times by up to 700%.
Đối với những cảnh có nhiều ánh sáng, chế độ Adaptive Lights mới có thể giúp bạn giảm thời gian render lên tới 700%.SMART UI

The entire V-Ray for SketchUp interface is now cleaner and simpler, with better support for 4K monitors.
Toàn bộ giao diện V-Ray cho SketchUp bây giờ sạch hơn và đơn giản hơn, với sự hỗ trợ tốt hơn cho màn hình 4K.


FILE MANAGER - Quản lý các file hỗ trợ như cây cối Proxy thông minh hơn.


V-RAY COLOR PICKER

New color picker that’s simple and powerful. Select color values in Screen sRGB (0–255) or Rendering (0.0–1.0) color space.
Manage all of your scene files in one place. Set file paths, create scene archives, and keep track of assets like textures, IES files, and proxy objects.

Bộ chọn màu mới đơn giản và mạnh mẽ. Chọn các giá trị màu trong màn hình sRGB (0-255) hoặc Rendering (0.0-1.0) không gian màu.
Quản lý tất cả các tập tin cảnh của bạn ở một nơi. Đặt đường dẫn tệp, tạo lưu trữ cảnh và theo dõi tài sản như kết cấu, tệp IES và đối tượng proxy.
V-RAY SCENE IMPORT
Import and render V-Ray scenes (.vrscene) from other applications such as 3ds Max, Rhino, and Revit.
Nhập và hiển thị cảnh V-Ray (.vrscene) từ các ứng dụng khác như 3ds Max, Rhino, và Revit.


SUNLIGHT STUDIES

Thiết lập bóng đổ chính xác với Sketchup


FOG

Cung cấp cho cảnh của bạn chiều sâu với các hiệu ứng 3D sương mù thực và hiệu ứng tán xạ ánh sáng.
NEW TEXTURE MAPS

Fine-tune the look of your scene with new gradient, color temperature and procedural noise texture maps.
Tinh chỉnh giao diện của cảnh của bạn với gradient mới, nhiệt độ màu và các bản đồ kết cấu tiếng ồn thủ tục.2D DISPLACEMENT

Quickly add surface detail without extra modeling with optimized 2D displacement — perfect for architectural materials like brick and stone.

Nhanh chóng bổ sung chi tiết bề mặt mà không có mô hình hóa thêm với tối ưu 2D chuyển - hoàn hảo cho các vật liệu kiến trúc như gạch và đá.ANIMATED PROXY OBJECTS

Easily add pre-animated 3D objects like walking people and trees blowing in the wind with animated V-Ray proxies.
Dễ dàng thêm các đối tượng 3D proxi trước như những người đi bộ và những cây thổi vào gió với các máy chủ V-Ray proxi.PROXY PREVIEWS

Control the look of V-Ray proxies in the SketchUp viewport. Select from Whole mesh, Bounding box, Point (Origin), and the new low poly Proxy preview mode.

Kiểm soát giao diện của các proxy Proxy V-Ray trong khung nhìn SketchUp. Chọn từ Toàn bộ lưới, Hộp bao quanh, Điểm (Xuất xứ), và Chế độ xem nhiều Proxy thấp thấp.BETTER VIEWPORT MATERIALS

Get a more accurate preview of your V-Ray materials in the SketchUp viewport.
Nhận bản xem trước chính xác hơn về vật liệu V-Ray của bạn trong khung nhìn SketchUp.

BETTER DENOISING

The V-Ray-Denoiser is now easier to set up and you can refine settings even after you render.

V-Ray Denoiser giờ đây dễ dàng thiết lập hơn và bạn có thể tinh chỉnh các thiết lập ngay cả sau khi render.

Thư viên vật dụng Sketchup Thư viên skp Sketchup Thư viên file Sketchup Thư viên nội thất Sketchup Thư viên 3d Sketchup Đào tạo Sketchup tại Đà Nẵng

Những tuyệt chiêu của 3dsMax, nếu bạn từ trước đến giờ chưa từng sử dụng nó.
1. SAVE: LƯU TRỮ THÔNG THƯỜNG

Cũng như bao phần mềm chương trình khác, khi gọi lệnh Save (Ctrl-S), 3dsMax sẽ lưu file (nếu là file ban đầu) hoặc lưu chồng (nếu là những lần lưu kế tiếp).

* Ghi chú: Bạn hãy tập thói quen nhấn Ctrl-S sau mỗi bước hoàn thành, phòng khi chương trình bị treo, mất điện, hay khi máy tính gặp sự cố.2. SAVE: LƯU TRỮ TỰ ĐỘNG

Điều này có lẽ bạn đã quen thuộc như trong nhiều phần mềm khác, ví dụ: Corel, Autocad ..., nghĩa là, chương trình sẽ tự động lưu thành 1 file mới sau mỗi khoảng thời gian mà bạn thiết đặt.

Thao tác: Menu Customize > Preferences > Tab Files: Trong vùng Auto Backup, bạn hãy:
- Enable: Kích hoạt lệnh Lưu tự động
- Number of Autobak files: Số lượng file mới lưu, Maximum = 99
- Backup Interval (minutes): Khoảng thời gian sẽ lưu tự động, tính bằng phút
- Auto Backup File Name: Tên của file khi được lưu tự động

* Nếu bạn muốn tìm lại những file lưu tự động này, bạn hãy vào MyDocument > 3ds > AutoBack

* Ghi chú:
- Bạn nên để ý thời gian lưu của file để tìm ra được file backup mà bạn muốn tìm.
- Theo kinh nghiệm của tôi, hình thức lưu file tự động nên sử dụng hạn chế, vì khi thao tác trên 3D, vô tình bạn đang thực hiện một lệnh cần nhiều tài nguyên của máy, lại trùng lúc xảy ra lệnh lưu file tự động, nếu máy bạn yếu có thể chương trình sẽ treo hoặc thoát máy.3. SAVE: LƯU TẠM VÀO BỘ NHỚ ĐỆM

Trong 3dsMax, yếu tố thiết kế và thử nghiệm rất thường xuyên, ví dụ như bạn muốn thử kiểu dáng này vật liệu kia, sau đó bạn thấy không ổn và muốn trở lại trạng thái trước đó, bạn phải liên tục nhấn Undo (Ctrl-Z) thì quả là rắc rối, mặc dù 3dsMax cho phép bạn lập số lần Undo, hoặc là nhảy tới bước Undo mong muốn.

Chỉ với 2 lệnh đơn giản:
Ctrl-H (Hold): Lưu tạm trạng thái này vào bộ nhớ đệm
Ctrl-Alt-F (Fetch): Phục hồi lại trạng thái vừa lưu tạm

* Cách khác:
Sở dĩ tôi dùng từ lưu tạm vì khi bạn thoát khỏi chương trình, phần lưu này cũng sẽ biến mất, hơn nữa, việc lưu tạm vào bộ nhớ đệm chỉ được 1 file. Để khắc phục điều này, 3dsMax giúp bạn một cách khác để bản lưu tạm tồn tại và muốn bao nhiêu file cũng được:

Thao tác: Menu File > SaveAs > SaveCopyAs: Không lưu chồng lên file hiện tại nhưng lưu thành một file khác cùng tên có số thứ tự tăng dần4. SAVE: LƯU FILE GIA TĂNG

Nếu bạn là người quá chuyên nghiệp và cẩn trọng, mỗi bước thiết kế trong 3dsMax cần phải được lưu lại thành 1 file mới chứ không cho phép lưu chồng, 3dsMax đã có cách giúp bạn. Tương tự như lệnh Save As, tuy nhiên với các lưu này bạn phải mất công gõ tên mới cho file; Ở đây, mỗi khi bạn gọi lệnh Save (Ctrl-S), 3dsMax sẽ tự động lưu ra cho bạn một file mới cùng tên với số thứ tự tăng dần.

Thao tác: Menu Customize > Preferences > Tab Files: Trong vùng File Handling, bạn hãy kiểm nhận mục IncrementOnSave.

* Cách khác: Dĩ nhiên, việc lưu file gia tăng sẽ chiếm khá nhiều dung lượng dĩa cứng máy bạn. Do đó, có cách khác giúp bạn lưu file gia tăng khi nào thực sự thấy cần:

Thao tác: Menu File > SaveAs > + : Lưu ra một bản khác cùng tên với số thứ tự tăng dần
5. SAVE: LƯU TRỮ & NÉN DUNG LƯỢNG FILE

Tương tự như phần mềm Winrar, Winzip, khi file 3D của bạn được nén lại thông qua phần mềm này, dung lượng file sẽ được giảm nhẹ đáng kể. Tuy nhiên, điều hơi phiền toái là bạn phải giải nén mỗi khi muốn sử dụng file 3D này. 3dsMax đã giúp bạn giải quyết việc giảm tải cho file (giảm từ 50% - 90% dung lượng file, điều này tuỳ thuộc vào các dạng đối tượng trong file 3D của bạn), hơn nữa lại còn khắc phục công đoạn giải nén, chỉ bằng một thao tác đơn giản.

Thao tác: Menu Customize > Preferences > Tab Files: Trong vùng File Handling, bạn hãy kiểm nhận mục CompressOnSave.

Như vậy kể từ giờ trở đi, mỗi lần bạn gọi lệnh Save, file 3D của bạn sẽ được lưu lại, đồng thời còn nén đến mức tối đa. Đặc biệt là bạn vẫn sử dụng nó như 1 file 3D bình thường.

6. SAVE: LƯU ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHỌN

Một điểm hết sức độc đáo trong 3dsMax, chính là việc có thể lưu những đối tượng được chọn ra thành 1 file mới. Việc này giúp bạn dễ dàng chia sẻ thư viện trên các file cho nhau. Ví dụ, bạn mới vẽ được chiếc sofa đẹp quá, muốn lưu riêng nó ra, bạn chỉ việc Nhóm (group) chúng lại và:

Thao tác: Menu File > SaveAs > SaveSelected: Những đối tượng được chọn sẽ được lưu thành 1 file mới
7. SAVE: LƯU THÀNH FILE KHO NÉN - ARCHIVE

Trong 3dsMax, nếu bạn Lưu file như những cách thức thông thường, và di chuyển file đó qua ổ chứa khác hoặc máy khác, file 3D của bạn sẽ bị mất vật liệu và những đường dẫn liên quan. Để khắc phục tình trạng này, bạn hãy:

Thao tác: Menu File > SaveAs > Archive: Lưu và nén thành file *.zip bao gồm file max và map

* Ghi chú: Việc Archive file có thể vẫn không đủ hoàn toàn các file liên quan (ví dụ các proxy), do đó, để việc đóng gói đạt hơn ta nên dùng file Script, sẽ trình bày đến các bạn ở những mục sau.

Thư viên vật dụng Sketchup Thư viên skp Sketchup Thư viên file Sketchup Thư viên nội thất Sketchup Thư viên 3d Sketchup Đào tạo Sketchup tại Đà Nẵng

Thu Vien Laubwerk Sketchup

Laubwerk Planter cho sketchup
Plugin:https://goo.gl/vyCJ16
kit1:https://goo.gl/APGRj8
kit2:https://goo.gl/HDyAcc
kit3:https://goo.gl/jkXZST
kit6:https://goo.gl/oDuFtQ
kit7:https://goo.gl/zbvkX8
Thêm thư viện vào đường dẫn này "c : \ chương trình tập tin \ laubwerk \ Planter"
FULL THƯ VIỆN KT VRAY SU >>> https://goo.gl/oN3BN2

Thư viên vật dụng Sketchup Thư viên skp Sketchup Thư viên file Sketchup Thư viên nội thất Sketchup Thư viên 3d Sketchup Đào tạo Sketchup tại Đà NẵngPhần mềm 3Dsmax ngoài khả năng dựng hình 3D, còn sử dụng trong Render thông qua Plugin Vray, Corona hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng 3Ds Max trong nhiều lãnh vực khác như: kiến trúc, nội thất, ngoại thất, cảnh quan… Và hiện nay phần mềm 3Ds Max đã và đang được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, bài viết sau đây sẽ giúp các bạn làm chủ cũng như sử dụng phím tắt đầy đủ nhất của chương trình 3Ds Max ứng dụng trong thiết kế nội ngoại thất..

- Sử dụng hệ thống phím tắt trong phần mềm 3Ds Max giúp chúng ta thao tác nhanh hơn và tiết kiệm được thời gian trong quá trình thiết kế, ngoài ra chúng ta còn có thể tăng tốc độ làm việc với 3Ds Max khi chúng ta làm chủ được một số lỗi hay gặp khi dựng hình với 3Ds Max sau đây.

- Với sự hỗ trợ của trình Render Vray và trình Render Corona, chúng ta xem như đã có bộ công cụ tuyệt vời trong việc thể hiện ý tưởng thiết kế 3D kiến trúc nội ngoại thất.
-Để có thể biết được toàn bộ phím tắc của chương trình 3Ds Max chúng ta có thể làm như sau để kết xuất tất cả các Shortcut key ra thành 1 file text có tên là: MaxStartUI.kbdk.txt) bằng cách vào Menu Customize > Customize User Interface > Write Keyboard Chart > Chọn đường dẫn để lưu File.
- Ngoài những phím tắt mặc định của chương trình 3Ds Max, chúng ta có thể thay đổi lệnh tắt để giúp chúng ta thao tác nhanh hơn và theo sở thích thiết kế của mỗi người. Vào Menu Customize > Customize User Interface

- Chọn nhóm lệnh trong Group và Category sau đó chọn lệnh trong Action và thiết lập phím tắt tại Hotkey > Chọn Assigned
- Tuy nhiên chúng ta có cả hàng ngàn phím tắt của 3Ds Max, trong phạm vi bài viết này chúng ta chỉ đề cập đến những phím tắt trong dựng hình để hướng đến chủ đề 3D thiết kế nội ngoại thất mà thôi. Chúng ta cùng học những phím tắt sau thông qua mô tả bằng Text và cả bằng hình ảnh các bạn nhé.
* Hệ thống phím tắt thường sử dụng trong 3Dmax ứng dụng trong dựng hình phối cảnh 3D kiến trúc nội ngoại thất

+ Phím tắt sử dụng các phím F

- F1: Mở hộp thoại trợ giúp

- F2: Khi đang ở chế độ Polygon, chế độ chọn bề mặt Polygon, khi bật F2 thì các Polygon được chọn sẽ tô màu đỏ, nếu tắt F2 thì chỉ viền được tô màu đỏ, phím tắt F2 sẽ giúp cho việc thao tác ở cấp độ Polygon được dễ dàng hơn.

- F3: Bật chế độ hiển thị Wireframe hoặc Smooth + highlights (Chế độ khung dây hoặc chế độ có vật liệu)

- F4: Bật chế độ xem Edged faces để hiển thị hoặc tắt cạnh củ bề mặt Polygon
- F5: Chuyển sang trục X khi di chuyển đối tượng

- F6: Chuyển sang trục Y khi di chuyển đối tượng

- F7: Chuyển sang trục X khi di chuyển đối tượng

- F8: Chuyển sang trục XYZ khi di chuyển đối tượng

- F9: Render khung nhìn hiện hành đang được kích hoạt

- F10: Mở hộp thoại Setting để cài đặt thông số Render cho Vray hoặc Corona

- F11: Hiện danh sách các lệnh trong Maxcript

- F12: Bật hộp thoại Transform Type-in
+ Phím tắt từ 1 đến 0 dưới các phím F

- Sau khi Convert to Editable Poly của khối 3D, thay vì truy cập vào các cấp độ của khối trong Midify chúng ta có thể sử dụng bộ phím tắt sau
- 1: Sub-object level 1- Truy cập vào chế độ Vertex

- 2: Sub-object level 2 - Truy cập vào chế độ Edge

- 3: Sub-object level 3 - Truy cập vào chế độ Border

- 4: Sub-object level 4 - Truy cập vào chế độ Polygon

- 5: Sub-object level 5 - Truy cập vào chế độ Element

- 6: Mở cửa sổ Particle làm việc với các chế độ hạt trong 3Ds Max

- Alt + 6: Ẩn / hiện bộ công cụ chính của 3Ds Max

- 7: Kiểm tra và đếm số lượng Polygon (đa giác)

- 8: Bật hộp thoại môi trường (Environment dialog) để hiệu chỉnh ánh sáng môi trường cho View Render

- 9: Mở cửa sổ điều chỉnh ánh sáng nâng cao

- 0: mở hộp thoại Render to Texture
- Dấu trừ (-): thu nhỏ hệ thống tọa độ Gizmo XYZ của đối tượng

- Dấu cộng (+): phóng to hệ thống tọa độ Gizmo XYZ của đối tượng

- Ctrl + (-): thu nhỏ khung nhìn , Ctrl + (+): phóng to khung nhìn tương tự như giữ Alt + lăn chuột giữa

- A: Bật chế độ bắt dính góc Angle Snap Toggle

- Shift + A: căn gióng nhanh các đối tượng bằng chế độ Aoich Align

- Ctrl + A: Chọn tất cả các đối tượng

- Alt + A: Bật hộp thoại Align

- B: Khung nhìn Bottom

- Ctrl + B: Lựa chọn đối tượng thứ cấp (gần giống với phím số 1)

- Alt + B: Đặt chế độ nền cho khung nhìn

- C: Mở khung nhìn Camera

- Shift + C: Ẩn Cameras
- Ctrl + C: tạo Camera từ khung nhìn vơi góc View hiện hành

- Alt + C: cắt (Trong chế độ Poly Subobject)

- Ctrl + D: Bỏ chọn đối tượng

- E: Lệnh lựa chọn và quay Rotate

- ALt + E: Extrude, đẩy khối 3D cho bề mặt Face (poly)

- F: kích hoạt khung nhìn front view

- Shift + F: Hiện khung nhìn an toàn của Camera

- Ctrl + F: Chuyển đổi giữa các phương pháp chọn đối tượng (chọn đối tượng theo vùng, theo hình chữ nhật, theo hình tròn…)
- G: Ẩnn đường lưới Grid

- Shift + G: Ẩnn các đối tượng ngoại trừ các đối tượng 2d Shapes

- H: Lựa chọn đối tượng bằng tên Select ny Name

- I: Di chuyển khung nhìn, đến vị trí của con trỏ chuột

- Shift + I: các công cụ về khoảng cách

- Ctrl + I: chuyển đổi qua lại giữa các đối tượng đang được chọn với các đối tượng khác

- J: bật/tắt khung ảo màu trắng bao quanh đối tượng (trong khung nhìn phối cảnh)

- L: chuyển khung nhìn hiện hành thành khung nhìn bên trái

- Shift + L: Ẩnn/hiện các đối tượng ánh sáng

- Ctrl + L: thử hướng của ánh sáng, với các ánh sáng chuẩn thì khi Render sẽ giống với trong khung nhìn.

- M: mở cửa sổ biên tập vật liệu

- Ctrl + M: bật Meshsmooth (trong chế độ Editable poly)

- N: bật/tắt chế độ tự động tạo khoá (auto key)

- Ctrl + N: Tạo file mới

- Ctrl + O: Mở file 3Ds Max

- P: Chuyển qua khung nhìn phối cảnh Perspective

- Ctrl + P: Công cụ Pan View tương tự như khi giữ chuột giữa

- Q: Công cụ Select Object

- Shift + Q: Render nhanh view nhìn

- Alt + Q: Ẩn hết các đối tượng không được chọn, chỉ còn lại đối tượng được chọn trên màn hình

- S: bật chế độ truy bắt điểm Snap to Object

- Shift + S: ẩn các đối tượng hình học phẳng Shapes

- Ctrl + S: Lưu file 3Ds Max

- T: Kích hoạt khung nhìn Top

- Shift + Y: Phục hồi các thao tác với khung nhìn

- Ctrl + Y: Phục hồi các thao tác trước đó đã sử dụng trong cảnh

- U: kích hoạt khung nhìn User view

- V: Mở menu lựa chọn các khung nhìn.

- X: bật hoặc tắt gizmo

- Ctrl + X: phóng to toàn màn hình
- Alt + X: Bật chế độ Xray trong suốt nhìn xuyên qua đối tượng

- Z: Zoom All khung nhìn hoặc khi chọn 1 đối tượng thì phím Z sẽ phóng to hoặc thu nhỏ đối tượng được lựa chọn cho vừa khung nhìn

- Shift + Z: quay lại các khung nhìn trước đã lựa chọn

- Alt + Z: Công cụ phóng to hoặc thu nhỏ vùng nhìn

- W: Công cụ Select anh Move llựa chọn và di chuyểnđối tượng

- Shift + W: ẩn các đối tượng thuộc thành phần “Space Warps”

- Ctrl + W: bật nút điều chỉnh field of view của Camera

- Alt + W: Phóng lớn, thu nhỏ khung nhìn hiện hành
Thư viên vật dụng Sketchup Thư viên skp Sketchup Thư viên file Sketchup Thư viên nội thất Sketchup Thư viên 3d Sketchup Đào tạo Sketchup tại Đà Nẵng

RYZEN R7 CẤU HÌNH CHO RENDER

Chào toàn thể anh em, một ngày đẹp trời không có mưa nắng không gắt, mình có cơ hội "trên tay" được một dàn PC sử dụng CPU AMD R7 1700x. Cảm xúc cực kỳ háo hức vì theo những thông tin leak trên mạng thì hiệu năng render của con CPU này cực kỳ bá đạo.


BÀI VIẾT NÀY CHỈ TEST CPU VỚI DUY NHẤT 1 BÀI TEST ĐÓ LÀ RENDER VRAY FOR SKETCHUP.

Cảm ơn cửa hàng vitinhnaman.com đã hỗ trợ em thực hiện bài viết này.

Hiện ở vi tinh nam an có bán các cấu hình chạy AMD 1700. .

I, Điều kiện lịch sử: (anh em có thể bỏ qua)

    Cách đây 5 năm, cái thời mà AMD đã đạt được một số thành công với dòng CPU socket AM3+, đó là với 2 sản phẩm Fx8320 và Fx8350. Thời đó anh em render rất chuộng 2 sản phẩm này, rẻ, hiệu năng render khỏe. Thời điểm đó giá rẻ hơn nhiều so với intel xeon 1230v2 và hiệu năng render hơn 20%. Tuy nhiên, 2 sp AMD này vẫn tồn tại nhiều yếu điểm, ăn điện nhiều, nóng khủng khiếp, main giá cao, ít tùy chọn. Vì những yếu điểm đó, đến khi intel ra mắt haswel thì gần như đã khiến AMD chết hoàn toàn. XEON Haswell trở thành lựa chọn số 1 cho những anh em build máy render cá nhân giai đoạn đó, với xeon 1230v3 (sau này là 1231v3), hiệu năng render mạnh mẽ, giá main thấp, ổn định, nhiều tùy chọn.
  "AMD ĐÃ CHẾT LÂM SÀN 5 NĂM".

....................................................................................................................

  ...............................................................................
  Và trong 5 năm đó intel đã làm gì? 3 năm bán haswell (và haswell refesh), sau đó tung ra skylake là nâng cấp hiệu năng chả bao nhiêu so vs đời haswel trước đó, đến giờ đã ra đến kaby lake rồi. Anh em xài máy còn nói vui: "A! kaby lake ra rồi, đi mua haswel thôi". INTEL nắm giữ thế độc quyền nên đâm ra không thèm nâng cấp mạnh, các dòng CPU mới cũ tick tock gì chả hơn nhau hiệu năng là bao. Và bây giờ, AMD trở lại với thế hệ CPU ZEN mới, hứa hẹn sẽ đánh đổ (hay chí ít là bắt intel phải động tay)... Phải cạnh tranh, phải nâng cáp thì chúng ta mới có đồ ngon mà xài.
...........................................................................................................................

II, LỰC LƯỢNG:
   Và bây giờ, AMD ra mắt AMD R7, mình mượn được 1 con R7 1700x. thông số như sau:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  


Nói chung mình dể cái hình trên cho zui thôi, anh em cứ biết là con CPU này có 8 nhân 16 luồng (khi render tương đương 16 ô). Với tốc độ mỗi luồng fulload là 3.4 Ghz.

Ăn điện 95w, chỉ hơn xeon E3 1230v3 10w, trong khi đó số nhân là gấp đôi. Thật sự đây là 1 sự tối ưu tuyệt vời của AMD (ăn điện ít đồng nghĩa với việc khi chạy công suất tối đa sẽ mát hơn).


-------------------------------------------------------------------------------------------

Cấu hình mình AMD 1700x mình test như sau:

chi tiết:


   Nói chung tâm điểm của cấu hình này là combo: CPU AMD 1700x và Main MSI B350 Tomahawk. (combo này giá 13tr5)
............................................................................................................................
III, DIỄN BIẾN CHÍNH:


Và bây giờ mình vào thẳng bài test luôn:

Soft: sketchup 2015 + vray 2.0 for skethcup (mình ko dùng bản 3.4 vì hiện nó có một vài lỗi, mà cài cũng lâu, anh em xài 2.0 cũng nhiều hơn 3.4)

(mình ko dùng 3dsmax vì lý do cài lâu, lười quá)

File test (anh em nào thích có thể down về, mở lên ấn ren để so sánh): https://drive.google.com/file/d/0B3WYh4NC9GQXZ2l5MVIwU19BNzA/view?usp=sharing

....................................

1. XEON E3 1231v3: (4 nhân - 8 luồng 3.8Ghz)
KẾT QUẢ: 15 PHÚT 45 GIÂY2. Xeon E3 1230v5: (4 nhân - 8 luồng 3.8Ghz)
KẾT QUẢ: 12 phút 40 giây
3. I7 4720HQ (4 nhân - 8 luồng  - 3,5Ghz)
KẾT QUẢ: 17 phút 52 giây4. AMD 1700x (8 nhần - 16 luồng - 3.4 Ghz)

KẾT QUẢ: 6 phút 46 giây
UPDATE thêm một số kết quả của anh em trong group test:

i7 6700k : 13 phúti
7 3820: 18 phút 28s
Dual X5670: 10 phút 30s
Dual 2670:  5 phút 55s


Anh em cũng biết  đấy, render Vray thì phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh của CPU.

Với 4 kết quả trên nếu xem 1231v3 là 100% thì chúng ta sẽ có:
(dài hơn là tốt hơn)
AMD 1700x mạnh hơn gấp đôi (2.3 lần) so với mấy con xeon E3 mà anh em hay xài. (render chỉ mất 6 phút trong khi mấy con E3 mất tới 12- 15 phút).


Mình ko mượn được máy có dual xeon 2670 hay Xeon 2683v3, anh em nào có nhã ý thì down file ở trên về render gửi kết quả để mình update nha!

IV, Tổng kết:
Trong bài test trình bày ở trên là CPU AMD 1700x có khả năng ép xung giá combo là 13tr5. Anh em tốt nhất là nên chọn CPU AMD 1700 sẽ hợp lý hơn, hiệu năng render thua khoảng 10%, nhưng mà giá combo CPU+ Main chỉ là 11tr mà thôi.Và giờ chúng ta nói về sự đầu tư kinh tế hợp lý:


Combo 1: xeon 1231v3 + main B85 hiện tại đã hết hàng (combo này trc đây đầu tư khoảng 8tr)

Combo 2: xeon 1230v5 + main e3v5 có giá hiện tại khoảng 9 triệu. (hiệu năng so với 1231v3 là 120%)


Combo 3: dual xeon E5 2670 + main giá khoảng 15tr (hiệu năng so với 1231v3 là khoảng 225%)


Combo 4: Xeon E5 2683v3 + main x99 taichi khoảng 17tr (hiệu năng so với 1231v3 là khoảng 230%)


Combo 5: AMD 1700 + main B350 giá khoảng 11 tr. (hiệu năng so với 1231v3 là khoảng 210%)

Có dựa vào 1 số kết quả ở bài viết này: https://vozforums.com/showthread.php?t=5200226.


Nếu chúng ta xem hiệu năng combo 1 là 100 đơn vị hiệu năng, thì chúng ta bỏ ra khoảng 80.000 cho 1 đơn vị hiệu năng.
qua đó thì:Dễ thấy, AMD 1700 vượt trội khi chỉ cần bỏ ra 52.000 cho 1 đơn vị hiệu năng.

So sánh với 2 đối thủ xeon E5 2670 và E5 2683v3 thì AMD 1700 có nhiều điểm vượt trội về điện năng sử dụng thấp, mát mẻ, sử dụng ram thường, thùng máy ko cần ATX full size. Chi phí đầu tư cho 1 case chạy 1700 chỉ rơi vào khoảng 20~21 triệu, trong khi đó để đạt cấu hình tương tự với 2670 là khoảng 26tr, còn 2683v3 là khoảng 28~29 triệu).
.......................................................

Và giờ đây, anh em build máy render cá nhân với mức đầu tư 25 triệu đổ lại đã có ngay cho mình 1 sản phẩm tuyệt vời với hiệu năng bá đạo, tiết kiệm điện và đa dụng hơn rất nhiều so với các máy xeon E5. Hiệu năng render đem lại ko thua kém quá nhiều, nhưng chắc chắc hiệu năng dựng hình sẽ hơn. (một số anh em có than phiền về dựng hình trên dual 2670 có hiện tượng khựng, 2683v3 thì mở file quá lâu).

Mình chắc chắn sẽ cố gắng để làm 1 dàn AMD 1700 trong tương lai, rất tuyệt vời các bác ạ.

Thư viên vật dụng Sketchup Thư viên skp Sketchup Thư viên file Sketchup Thư viên nội thất Sketchup Thư viên 3d Sketchup Đào tạo Sketchup tại Đà Nẵng

Khắc Phục Lỗi X32 Render Teminated Unexpected Khi Import File Sketchup Sang 3Dsmax

Hiện tượng:
Import file sketchup (skp) vào trong chương trình 3DSMAX thì bị báo lỗi: x32 Render teminated unexpected

Nguyên nhân:
Trình xử lý file sketchup của 3DSMax bị cũ

Khắc phục:
- Download bộ SDK của sketchup tại: http://www.sketchup.com/intl/en/developer/sdk_start.html(bằng cách check vào ô I have read.., rồi click vào ô Download Windows SDK)
- Bung nén file zip vừa download được (SketchUp-SDK-Win) ra ổ cứng
- Copy file SketchUpReader.dll nằm trong thư mục SketchUp-SDK-Win.zip\deprecated\SkpReader\Binaries\Windows\x86 vào thư mục gốc của 3DSMax (C:\Program files\Autodesk\3DSMax)
- Khởi động lại 3DSMax

Thư viên vật dụng Sketchup Thư viên skp Sketchup Thư viên file Sketchup Thư viên nội thất Sketchup Thư viên 3d Sketchup Đào tạo Sketchup tại Đà Nẵng

Đa số các ứng dụng hay phần mềm  hiện nay đều được tích hợp và hỗ trợ thêm các phím tắt (Hotkey), đặc biệt là các ứng dụng/ phần mềm có nhiều tính năng như Word, Excel, trình duyệt web… thì việc sử dụng phím tắt không những tiết kiệm thời gian hơn, làm việc hiệu quả hơn mà nó còn thể hiện sự chuyên nghiệp của bạn.

Author Name

{picture#http://1.bp.blogspot.com/-Xi_xvKb2xWM/WA4AuP5oJgI/AAAAAAAAukk/zSQVsIQW2X8aD-2HadCTV2veJroCZh7HQCK4B/s322/Lien%2Bhe%2B2.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#facebook.com/nhatminhblog} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.